UNF Dalarnas Distriktsstyrelse och Verksamhetsutvecklare

Distriktsexpeditionen
Distriktsexpeditionen

Ölandsgatan 10 A
791 60 Falun
Karta

Elin Sörlie
Elin Sörlie

Distriktsordförande

070-337 33 40

elin.sorlie@unf.se

Emil Lisell
Emil Lisell

Verksamhetsutvecklare

073-383 83 19

emil.lisell@unf.se

Hilda Brokås
Hilda Brokås

Kassör

070-742 05 96

hilda.brokas@unf.se

Natalie Lindholm
Natalie Lindholm

Sekreterare

Gabriella Olsson
Gabriella Olsson

Ledamot

076-778 79 54

gabriella.olsson@unf.se

Penny Zinderland
Penny Zinderland

Ledamot

076-039 22 22

pzinderland@gmail.com